Undervisningen

Brunnsparksskolan är en F-5 skola med cirka 280 elever. Vi arbetar mycket i olika sammansättningar av mindre grupper. Skolans lokaler finns i tre byggnader i nära anslutning till Ramlösa Brunnspark som används regelbundet i undervisningen.

Eleverna i samma årskurs delas vissa lektioner upp i mindre grupper beroende på bland annat ämne och intresse. Till exempel har vi halvgruppsundervisning i årskurs 1 för att mer effektivt kunna arbeta med den grundläggande läs-, skriv- och matematikundervisningen. Vi samarbetar även mellan årskurserna. Vid ett par tillfällen under läsåret blandas eleverna i grupper där alla åldrar finns representerade.

Digitalt lärande

På Brunnsparksskolan har vi en medveten tanke med IKTarbetet och vår IKTstrategi. För oss är det viktigt att IKT är en naturlig del i elevernas dagliga arbete inom olika ämnen och ämnesområden. Vårt mål är att eleverna i sitt lärande inom alla ämnen på ett naturligt sätt ska kunna använda olika digitala verktyg och digital utrustning och känna sig bekväm med den. De lägre åldrarna arbetar med Ipads. År 2 får eleverna också tillgång till PC:s och elever i år 4-5 jobbar både med Chromebooks och Mac Books.

Spelbaserat lärande

Under läsåret 2015-16 har vi introducerat spelbaserat lärande med Minecraft som vårt digitala verktyg. I Minecraft bygger vi en vikingaby på ett så autentiskt sätt som möjligt med rätt levnadsvillkor, material och utrustning. Eleverna får olika uppdrag och visar att de har de kunskaper och begrepp som vi har tränat på. Temat inkluderar historia, religion, samhällskunskap, matematik, teknik och engelska.

Det finns flera vinster med att arbeta på detta sätt. I teknik lär eleverna sig om konstruktion, att bygga, ord och begrepp som har med teknik att göra. I matematik lär de sig om geometriska former, längd, omkrets och area. Till exempel räknar vi ut hur vi ska bygga vårt hus eller hur stora hagar vi kan göra till djuren. Eleverna tränar också på att kommunicera, resonera, göra val och motivera, använda ord och begrepp som har med de olika arbetsområdena att göra.

Alla deltagare i byn måste också samarbeta för att bygga upp byns struktur och hjälpas åt att bygga saker som de gemensamt behöver. Eleverna hjälper varandra på ett naturligt sätt om de inte vet riktigt hur man ska göra.

Ibland pausar vi och tar en gemensam diskussion kring hur vi ska komma vidare. Eleverna kommer med förslag på hur vi ska förbättra vår vikingavärld. Om eleverna stöter på ett historiskt eller matematiskt problem, så löser de det med hjälp av litteratur eller Google, för att det ska bli rätt i Minecraft.

Eleverna tycker att det är ett väldigt roligt arbetssätt och kommer snabbt in till lektionen, arbetar effektivt varje minut, vill inte sluta arbeta och ser fram emot nästa tillfälle.

Kultur

Under sin tid på Brunnsparksskolan får eleverna vara med om många olika kulturupplevelser. För oss är det viktigt att visa vår stads varierade kulturutbud.

Vi låter bland annat eleverna vara med om:
  • Teaterföreställningar
  • Besök bakom kulisserna på Stadsteatern
  • Konserter
  • Besök bakom scenen på Konserthuset
  • Biblioteksbesök
  • Konstnärliga upplevelser
  • Besök på Fredriksdals friluftsmuseum