Undervisningen

Brunnsparksskolan är en F-5 skola med cirka 240 elever. Vi arbetar mycket i olika sammansättningar av mindre grupper. Skolans lokaler finns i tre byggnader i nära anslutning till Ramlösa Brunnspark som används regelbundet i undervisningen.

Eleverna i samma årskurs delas vissa lektioner upp i mindre grupper beroende på bland annat ämne och intresse. Till exempel har vi halvgruppsundervisning i årskurs 1 för att mer effektivt kunna arbeta med den grundläggande läs-, skriv- och matematikundervisningen. Vi samarbetar även mellan årskurserna. Vid ett par tillfällen under läsåret blandas eleverna i grupper där alla åldrar finns representerade.

Digitalt lärande

På Brunnsparksskolan har vi en medveten tanke med IKTarbetet och vår IKTstrategi. För oss är det viktigt att IKT är en naturlig del i elevernas dagliga arbete inom olika ämnen och ämnesområden. Vårt mål är att eleverna i sitt lärande inom alla ämnen på ett naturligt sätt ska kunna använda olika digitala verktyg och digital utrustning och känna sig bekväm med den. De lägre åldrarna arbetar med Ipads. År 2 får eleverna också tillgång till PC:s och elever i år 4-5 jobbar både med Chromebooks och Mac Books.

Kultur

Under sin tid på Brunnsparksskolan får eleverna vara med om många olika kulturupplevelser. För oss är det viktigt att visa vår stads varierade kulturutbud.

Vi låter bland annat eleverna vara med om:
  • Teaterföreställningar
  • Besök bakom kulisserna på Stadsteatern
  • Konserter
  • Besök bakom scenen på Konserthuset
  • Biblioteksbesök
  • Konstnärliga upplevelser
  • Besök på Fredriksdals friluftsmuseum