Läsning och läsförståelse på Brunnsparksskolan

Hur får skolan elever att lära sig läsa? Pedagogerna på Brunnsparksskolan använder olika metoder för att eleverna ska knäcka läskoden.

Läsning och läsförståelse på Brunnsparksskolan.

Läsning och läsförståelse på Brunnsparksskolan.

Helsingborgs stad har en tjänstegaranti som innebär att alla barn ska kunna läsa efter att de avslutat sitt första skolår. Det är en garanti som Brunnsparksskolan tar på största allvar och en av modellerna som skolan använder heter Helsingborgsmodellen.

I grunden handlar det om att skapa en röd lästråd från förskoleklass och upp till år 5 och att vi tidigt kan sätta in insatser där det behövs. Vi jobbar bland annat med noggrann kartläggning och uppföljning, strukturerad och individuellt anpassad lästräning och digitala verktyg. Till detta arbete är tillgången på många små böcker i olika svårighetsnivåer och med olika innehåll och karaktär viktig för variation och för att möta alla barns intressen. Den individuella läsningen kompletteras med läsning i grupp, där alla utgår från samma text. Här ligger fokus på samtal och iakttagelser kring texterna man läser tillsammans med läraren som leder denna så kallat vägledda undervisningen.

En annan metod som skolan använder är att skriva sig till läsning. Det handlar kort och gott om att barnen genom att skriva också lär sig läsa. För att möta barns olika sätt att lära sig använder vi oss av skrivverktyg som dator eller ipad. Med datorns hjälp blir elevernas texter tillgängliga och läsbara för andra.

Lärarna ser positiva resultat av de metoder de använder. Det finns en annan skrivarglädje och engagemang hos barnen än vad det gjort innan.

Läsande klass

En annan metod som skolan använder sig av är Läsande klass. Det handlar om att barnen ska hitta modeller för att hitta lässtrategier. Och i slutändan förstå en text bättre och snabbare.