Läsning och läsförståelse på Brunnsparksskolan

Hur får skolan elever att lära sig läsa? Pedagogerna på Brunnsparksskolan använder olika metoder för att eleverna ska knäcka läskoden.

Helsingborgs stad har en tjänstegaranti som innebär att alla barn ska kunna läsa efter att de avslutat sitt första skolår. Det är en garanti som Brunnsparksskolan tar på största allvar och en av modellerna som skolan använder heter Helsingborgsmodellen.

– I grunden handlar det om att skapa en röd lästråd från förskoleklass och upp till år 5 och att vi tidigt kan sätta in insatser där det behövs. Vi jobbar bland annat med noggrann kartläggning och uppföljning, strukturerad och individuellt anpassad lästräning och digitala verktyg, säger Birgitta Åström som är förstelärare på Brunnparksskolan. Till detta arbete är tillgången på många små böcker i olika svårighetsnivåer och med olika innehåll och karaktär viktig för variation och för att möta alla barns intressen, fortsätter Birgitta. Den individuella läsningen kompletteras med läsning i grupp, där alla utgår från samma text. Här ligger fokus på samtal och iakttagelser kring texterna man läser tillsammans med läraren som leder denna så kallat vägledda undervisningen.

En annan metod som skolan använder är att skriva sig till läsning. Det handlar kort och gott om att barnen genom att skriva också lär sig läsa. För att möta barns olika sätt att lära sig använder vi oss av skrivverktyg som dator eller ipad. Med datorns hjälp blir elevernas texter tillgängliga och läsbara för andra.

Lärarna ser positiva resultat av de metoder de använder. Det finns en annan skrivarglädje och engagemang hos barnen än vad det gjort innan.

Läsande klass och bokhunden

En annan metod som skolan använder sig av är Läsande klass. Det handlar om att barnen ska hitta modeller för att hitta lässtrategier. Och i slutändan förstå en text bättre och snabbare.

– Jag modulerar för eleverna med hjälp av olika karaktärer jag klär ut mig till. Som spågumma ska vi förutse vad som ska hända i texten, som reporter ställer jag frågor om vad som hänt och så vidare. Ofta har jag texten på vår smartboard och vi läser tillsammans, säger Marie Persson, förstelärare på skolan.

Vad ser du för resultat?

– Jag ser jättestora resultat framförallt det här med att använda olika lässtrategier och verktyg för att få hjälp att förstå texten. Jag tycker inte att eleverna fångade upp nya ord och betydelser i samma omfattning innan som nu när vi använder oss av denna metod, säger Marie Persson.

På Brunnsparksskolan finns även något helt unikt, en bokhund. Vissa elever som har svårt med läsningen får enskilt en och en läsa för hunden Pixie. Pixie är tränad i lydnad och när den är i tjänst får den en gul väst på sig.

– Det är viktigt för hunden att undervisningen följer sina rutiner. Eleverna läser för Pixie i ett speciellt rum i en av skolans mindre byggnader. På väg till skolan tar jag och läraren på hunden dess gula väst. Hunden blir då bokhund och då får den inte kela med några barn utan blir inställd på uppgiften, säger Anna Sandberg som är lärare och bokhundsförare.

För eleverna blir det ett mer avslappnat sätt att läsa.

– Läser jag fel i klassrummet rättar andra i klassen mig, säger Lukas, 11 år om att läsa för hunden.