Kamratskap

Skolan ska vara en plats där alla har en chans att lyckas. Grunden är trygghet, trivsel, glädje och kamratskap.

Kamratskap på Brunnsparksskolan.

Kamratskap på Brunnsparksskolan.

På vår skola ska alla elever få vistas i en god arbetsmiljö, få känna glädje och trygghet och utveckla stark självkänsla. Detta försöker vi uppnå genom att erbjuda en trygg och säker inne- och utemiljö.
Ordningsregler finns för att skapa trivsel på skolan. Varje nytt läsår revideras ordningsreglerna gemensamt av elever och personal.

På Brunnsparksskolan, liksom på alla andra kommunala skolor i Helsingborg, arbetar vi med trygghet och trivsel enligt Olweusprogrammet. Huvudmålet för programmet är att förebygga, reducera och åtgärda mobbningsproblem bland elever i och utanför skolan. All personal ansvarar för att programmet genomförs.