Kamratskap

Skolan ska vara en plats där alla har en chans att lyckas. Grunden är trygghet, trivsel, glädje och kamratskap.

På vår skola ska alla elever få vistas i en god arbetsmiljö, få känna glädje och trygghet och utveckla stark självkänsla. Detta försöker vi uppnå genom att erbjuda en trygg och säker inne- och utemiljö.

Ordningsregler finns för att skapa trivsel på skolan. Varje nytt läsår revideras ordningsreglerna gemensamt av elever och personal.

På Brunnsparksskolan, liksom på alla andra kommunala skolor i Helsingborg, arbetar vi med trygghet och trivsel enligt Olweusprogrammet.  Huvudmålet för programmet är att förebygga, reducera och åtgärda mobbningsproblem bland elever i och utanför skolan.  All personal ansvarar för att programmet genomförs.

Brunnsparksskolan är Olweuscertifierad för läsåren 2015/2016 och 2016/2017.