Hälsoprofil

Ända sedan Karl IIX invigde brunnsdrickandet i Ramlösa 1707, har Brunnsparken varit synonymen för hälsa i Sverige. Vi på Brunnsparksskolan fortsätter stolt med traditionen kring hälsa.

Alla barn på Brunnsparksskolan har undervisning utomhus minst en gång i veckan då forskning visar att det är bra att stimulera fler sinnen än bara att se eller att höra. Utevistelse skapar också en förbättrad koncentrationsförmåga hos barnen vilket i sin tur skapar mer studiero.

Vi arbetar aktivt med ökad rörelse under skoltid. Vår rörelsesatsning innefattar:

  • Rastaktiviteter som leds av rastaktivister (morgon och lunchrast).
  • Aktiva rörelsepauser under lektioner för att främja inlärningen.
  • Generation Pep (långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus).
  • Scriin mätare. Kartläggning av aktivitet av barnen under skoltid.

Idag är det få unga som lever upp till den rekommenderade nivåer av daglig fysisk aktivitet. I dagens samhälle är många barn stillasittande på rasterna, de tillhör sällan föreningsidrotten och de uppger sig även i övrigt ha en fysiskt inaktiv fritid. De största folkhälsovinsterna nås om det går att aktivera de som är minst fysiskt aktiva.

Vi har på Brunnsparksskolan ett eget tillagningskök där näringsrik, hälsosam och god mat är i fokus. Vi står för en varierad kost där hållbar utveckling ständigt belyses i vårt val av mat.

Välkomna att starta er hälsoresa på Brunnsparksskolan – källan till kunskap.