Fritidshem

Vi vill göra ditt barn framtidskompetent och redo för en föränderlig värld genom att skapa den bästa skolan för varje elev. Fritidshemmet är en självklar del av detta. Ditt barn har möjlighet att vara på fritidshemmet före och efter skoldagen, när du jobbar eller studerar.

Vårt fritidshem är precis som skolan placerad i Ramlösa brunnspark och har en unik och attraktiv utemiljö med en utmanande skolgård som uppmuntrar till mer rörelse. Fritidshemmet har en ateljé där barnen kan utveckla sitt kreativa skapande.

Ditt barn behöver kunna läsa, skriva och räkna, men också utveckla olika förmågor som empati, samarbetsförmåga och relationsskapande.

Fritidshemmet är en del av ditt barns skola. Vi vill att lärandet ska vara utvecklande och anpassat för varje elev. Därför ger vi undervisning och utmaningar på rätt nivå för ditt barn genom att ge feedback och sätta höga och positiva förväntningar på varje elev.