Digitalt lärande

Vi jobbar aktivt och medvetet med informations- och kommunikationsteknik (IKT). Den nya läroplanen sätter stort fokus på det digitala lärandet och därför använder vi oss av digitala arbetssätt och digitala verktyg i alla ämnen.

Hösten 2011 bestämde sig ledningen på Brunnsparksskolan för att göra en extra IKT-satsning för att möta upp de krav nya läroplanen ställer på att arbeta med digitala verktyg. Redan innan hade skolan jobbat med smartboards och datorer men nu blev det extra tydligt att insatser krävdes för att kunna möta upp framtidens lärande. Detta har resulterat i en digitaliseringsstrategi samt kollaborativt lärande mellan personal i skolan samt fritidsverksamhet.
Innehållet bestämmer verktygen

Bara att köpa in Ipad eller dator hjälper ingen med måluppfyllelsen. Det är först med utgångspunkt från vad som ska läras ut som det kan bli ett hjälpmedel för en lyckad inlärning. Vi på Brunnsparksskolan låter de digitala verktygen bli en naturlig del av alla ämnen och i alla årskurser. De yngre barnen gör räknesagor och språksagor digitalt. De används också till att göra mattetal och matteövningar mer lättbegripliga. Barnen i förskoleklassen gör olika rimövningar för att få känsla för olika ord. På våra Ipads finns noga utvalda och testade appar som kan användas i en mängd olika ämnen och projekt. Under fritidstiden arbetar man också kreativt med foto, film och skapande på Ipad. För de äldre årskurserna är datorer en naturlig del av de flesta projekt där vi ofta dokumenterar saker vi lär in.

Digitala verktyg på Brunnsparksskolan.

Digitala verktyg på Brunnsparksskolan.

Rätt tänk är A och O

I våra arbetslag har vi ständigt diskussioner och dialog om vilka verktyg som fungerar bäst i just det ämnet eller projekt som eleverna jobbar i just nu. Några pedagoger är väldigt duktiga med smartboards medan andra föredrar andra verktyg. Genom utbyte av erfarenheter siktar vi på att ständigt utveckla och förbättra användandet av de digitala verktygen i undervisningen.