Så arbetar vi

När ditt barn har roligt i skolan blir barnet mer motiverat och lär sig mer. 

Vi tränar eleven i att finna arbetsglädjen i skolan och att lyckas genom att ge utmaningar på rätt nivå. På så sätt för eleverna sitt eget lärande framåt genom feedback och höga och positiva förväntningar från lärare och andra vuxna på skolan.

Eleven påverkar undervisningen

Som elev på Brunnsparksskolan är ditt barn med och påverkar undervisningen. Vi vet att det ökar motivationen i skolarbetet när eleven till exempel är med och väljer arbetssätt.

Lärandet ska vara utvecklande för ditt barn

Vi vill att lärandet ska vara utvecklande och anpassat för varje elev. Därför ger vi undervisning och utmaningar på rätt nivå för ditt barn genom att ge feedback och sätta höga och positiva förväntningar på varje elev.

På utvecklingssamtalet kommer vi överens med ditt barn om målen. Sedan följer vi ditt barns kunskapsutveckling för att veta vad barnet behöver mer av för att komma ännu längre.  Vi skapar också lärmiljöer där vi respekterar och tar vara på  varandras olikheter. Vi använder vår fantastiska utemiljö i Ramlösa brunnspark som en stor del i lärandet.

Tillsammans lär vi mer

På vår skola känner vi varandra väl. Det gör att vi kan använda varje barns nyfikenhet och drivkrafter i undervisningen. Elever från olika årskurser samarbetar med varandra och delar kunskaper och erfarenheter för vi vet att våra olikheter ger fler perspektiv och mer lärande. På så sätt lär eleverna också känna varandra ännu bättre och har roligt tillsammans.

Kunskapskällan i hjärtat av Ramlösa brunnspark

Var vi lär spelar också en stor roll för lärandet. Vi ligger mitt i Ramlösa brunnspark, en unik plats för ditt barn att lära och leka utomhus i våra naturnära klassrum.

Du som förälder

Som förälder är du den viktigaste personen i ditt barns liv. Därför är du viktig för oss. På Brunnsparksskolan har vi ett nära samarbete mellan hemmet och skolan. Vi vill att vi gemensamt arbetar för att elevernas skolgång ska bli så bra som möjligt.

Som förälder kan du alltid komma till oss med frågor om ditt barns skolgång. Vi träffar gärna dig och ditt barn vid lämning och hämtning.  Telefon och mejl går självklart också bra.

Vi lovar att hålla dig uppdaterad om hur det går för ditt barn i skolan. Detta gör vi framförallt via information i Unikum, vårt pedagogiska it-verktyg och ditt barns skola online som du hittar i Skolportalen för Helsingborgs stads skolor. Via veckobrev berättar vi  också om vad som händer i skolan och i klassen. Dessutom har alla klasser också föräldrarepresentanter som skolledningen träffar regelbundet.