Råd och stöd

Brunnsparksskolans elevhälosteam erbjuder en rad olika stödverksamheter, dit du kan vända dig för att få hjälp.

Brunnsparksskolan är en del av Helsingborgs stads skolor. Det innebär att vi har stöd och tillgång till elevhälsans hela kompetens med skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer eleven i sin utveckling mot utbildningens mål. Brunnsparksskolan har också ett eget elevhälsoteam med rektor, specialpedagog, skolsköterska, kurator, talpedagog och skolpsykolog. Vi samverkar tillsammans för att främja en god elevhälsa.

Brunnsparksskolans specialpedagoger och speciallärare arbetar förebyggande. Vi följer kontinuerligt upp alla elevers kunskapsutveckling för att vi ska kunna sätta in stödåtgärder tidigt när det behövs.