Råd och stöd

Brunnsparksskolans elevhälosteam erbjuder en rad olika stödverksamheter, dit du kan vända dig för att få hjälp.

Råd och stöd Brunnsparksskolan

Råd och stöd på Brunnsparksskolan.

För att våra elever ska kunna inhämta kunskaper och utvecklas måste de må bra. Elevhälsoteamet finns till för att stötta eleverna utifrån olika perspektiv. I vårt elevhälsoteam ingår rektor, specialpedagog, skolsköterska, kurator, talpedagog och skolpsykolog. Vi samverkar tillsammans för att främja en god elevhälsa.

Brunnsparksskolans specialpedagoger och speciallärare arbetar förebyggande. Vi följer kontinuerligt upp alla elevers kunskapsutveckling för att vi ska kunna sätta in stödåtgärder tidigt när det behövs.

Specialpedagoger/lärare
Telefon: 042-10 75 15

Skolsköterska
Anna Birkner
anna.birkner@helsingborg.se
Mobil: 0708-732830
På plats måndagar och onsdagar

Skolläkare
Eva Zembron-Björk
Har tidsbeställd mottagning. Bokning sker via skolsköterskan.

Skolkurator
Elinor Ahl
Telefon: 0729-74 78 18

Skolpsykolog
Peter Wrobel