Råd och stöd

Brunnsparksskolans elevhälosteam erbjuder en rad olika stödverksamheter, dit du kan vända dig för att få hjälp.

Råd och stöd Brunnsparksskolan

Råd och stöd på Brunnsparksskolan.

För att våra elever ska kunna inhämta kunskaper och utvecklas måste de må bra. Elevhälsoteamet finns till för att stötta eleverna utifrån olika perspektiv. Till oss kan elever och föräldrar komma med alla sorters problem, stora som små. Vi har tystnadsplikt. I skolans elevhälsoteam ingår rektor, specialpedagog, skolsköterska, kurator, talpedagog och skolpsykolog. Tillsammans samverkar för att främja en god elevhälsa.

Brunnsparksskolans specialpedagoger och speciallärare arbetar förebyggande.Alla elevers kunskapsutveckling följs upp kontinuerligt för att vi ska kunna sätta in stödåtgärder tidigt när det behövs.

Specialpedagoger och speciallärare:

  • stödjer elever individuellt, i grupp eller i klassrummet, längre eller kortare tid
  • diskuterar arbetssätt och miljö utifrån elevens inlärningsbehov
  • gör observationer, screening och diagnoser
  • genomför pedagogiska kartläggningar och utredningar
  • upprättar åtgärdsprogram tillsammans med elever, föräldrar och mentorer
  • samverkar med Dyslexiutredningsteam, BUP och skoldatatek

Specialpedagoger/lärare
Telefon: 042-10 75 15

Skolsköterska
Catarina Mattsson
Finns på skolan måndag och tisdag 08:00-16:30
Telefon: 042-10 77 17

Skolläkare
Eva Zembron-Björk
Har tidsbeställd mottagning. Bokning sker via skolsköterskan.

Skolkurator
Elinor Ahl
Telefon: 0729-74 78 18

Skolpsykolog
Karl Nordström