Om oss

På Brunnsparksskolan arbetar vi utifrån en helhetssyn. Här är skolan och skolbarnsomsorgen en verksamhet tillsammans. Vi arbetar ihop och drar nytta av varandras erfarenheter.

Flicka fångar boll.

Fulls ös på rasten. Fotograf: Christian Holmström

Hos oss börjar du som sexåring och är redo att gå vidare när du gått ut årskurs 5. Skolans fritidshem är en naturlig inledning och fortsättning av ditt barns dag, både före och efter skolan. I skolans huvudbyggnad finns år 2-5. I Fontänen-huset på Fontängången, som ligger två minuter bort, huserar en F-klass och en åk 1. Likadant är det på Björkdungen på Kummelgatan, som ligger fem minuter bort.

Vi erbjuder den lilla skolan med tryggheten där alla känner alla. Relationen mellan vuxna och elever präglas av öppenhet och glädje. Hos oss är alla elever allas ansvar. Vår vision är att se till hela barnet hela vägen.

Barnets behov står i centrum

Vi vet inte hur framtiden ser ut. Därför är det viktigt att ditt barn utvecklas till att våga prova utifrån olika situationer, och därför är det viktigt att vi är lyhörda för ditt barns idéer. Det är det som påverkar vad vi gör och hur vi lägger upp våra dagar.

Elevinflytande

Vi tycker det är viktigt att våra elever känner att de har inflytande över vad som händer på skolan. Därför har vi bland annat Olweusråd och elevråd där eleverna får möjlighet att föra fram sina åsikter och påverka.

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, ska omfatta alla elever. Med stigande ålder tränas eleverna även att själva planera sitt skolarbete och delta i undervisningsplaneringen.

På skol- och gruppnivå har vi:

  • klassråd och elevråd
  • miljöråd
  • matråd
  • Olweusråd

Grön flagg

Vi på Brunnsparksskolan arbetar mycket med miljö och hållbar utveckling. Det har gjort att skolan nu har blivit miljöcertifierad med Grön flagg. Det är en utmärkelse som visar att vi har gjort miljöarbetet till en naturlig del av utbildningen. Och det är vi mycket stolta över!

Grön flagg är ett projekt som drivs av Håll Sverige Rent. Alla skolor som deltar i projektet måste kontinuerligt rapportera om sitt miljöarbete genom text och bild. Om arbetet godkänns får skolan en grön flagga som hissas på skolgården. Miljöarbetet måste sedan fortsätta, annars kan skolan förlora sin gröna flagga och sitt miljöcertifikat.

Alla skolor som har Grön Flagg arbetar utöver generella miljöinsatser även med ett specifikt tema varje läsår.