Om oss

På Brunnsparksskolan arbetar vi utifrån en helhetssyn. Här är skolan och fritidsverksamheten en verksamhet tillsammans. Vi arbetar ihop och drar nytta av varandras erfarenheter.

Brunnsparksskolan.

Gröna miljöer på Brunnsparksskolan.

Hos oss börjar du som sexåring och är redo att gå vidare när du gått ut årskurs 5. Skolans fritidshem är en naturlig inledning och fortsättning av ditt barns dag, både före och efter skolan. I skolans huvudbyggnad finns år 1-4. I Fontänen-huset på Fontängången, som ligger två minuter bort, huserar årskurs 5. På Björkdungen som ligger fem minuter bort, finns vår förskoleklass.

Vi erbjuder den lilla skolan med tryggheten där alla känner alla. Relationen mellan vuxna och elever präglas av öppenhet och glädje. Hos oss är alla elever allas ansvar. Vår vision är att se till hela barnet hela vägen.

Barnets behov står i centrum

Vi vet inte hur framtiden ser ut. Därför är det viktigt att ditt barn utvecklas till att våga prova utifrån olika situationer, och därför är det viktigt att vi är lyhörda för ditt barns idéer. Det är det som påverkar vad vi gör och hur vi lägger upp våra dagar.

Elevinflytande

Vi tycker det är viktigt att våra elever känner att de har inflytande över vad som händer på skolan. Därför har vi bland annat Olweusråd och elevråd där eleverna får möjlighet att föra fram sina åsikter och påverka.

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, ska omfatta alla elever. Med stigande ålder tränas eleverna även att själva planera sitt skolarbete och delta i undervisningsplaneringen.

På skol- och gruppnivå har vi:
• klassråd
• Elevråd
• Olweusråd

Rastaktiviteter

Vi har sedan höstterminen 2018 introducerat planerade rastaktiviteter under lunchrasten för alla årskurser. Våra rastaktivister planerar med hjälp av elevernas önskemål men också alltid med ett tydligt pedagogiskt syfte. VI anser att gemensamma aktiviteter aktiverar, inkluderar och hjälper eleverna forma en bra värdegrund i det sociala samspelet.