Fontänens Fritids

Brunnsparksskolans ettor bildar tillsammans Fontänens Fritidshem. Vi finns i en egen byggnad bredvid fotbollsplanen och det tar cirka en minut att promenera till huvudbyggnaden.

Vi är mycket ute på vår gård men använder även fotbollsplanen bredvid. Vi erbjuder barnen olika aktiviteter/pyssel, där barnen själva väljer om de vill delta. En dag i veckan tar vi mellanmålet med oss in i parken och leker en stund. Här finns det stora ytor att röra sig på och det byggs en och annan koja. Vi använder ipads och datorer för att utveckla barnen i det digitala lärandet.

Våra mål för fritidsverksamheten är:

  • barnen ska ha roligt och trivas på fritids
  • barnen ska vara delaktiga och kunna påverka vår verksamhet
  • vi visar respekt för varandra och våra gemensamma saker

Kontakta oss
Fontängången 17
Telefon: 042-10 72 98