Fritidshem

På Brunnsparksskolans fritidshem stimulerar vi elevernas utveckling och lärande, samtidigt erbjuder vi eleverna en meningsfull fritid och rekreation. På fritidshemmet läggs stor vikt vid att utveckla elevernas sociala och medborgerliga kompetens i samspel med andra. 

Leken har en stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper.
Vår utgångspunkt är att lärandet sker ständigt där det gäller att ta tillvara och uppmärksamma elevernas intresse och att skapa situationer i vardagen där eleverna utmanas i sitt lärande.

Fritidsverksamheten är en målstyrd verksamhet som utgår från kapitel 1, 2 och 4 i läroplanen. För oss är det betydelsefullt att barnen är delaktiga i olika sammanhang där de ges möjlighet till nya kompisrelationer, erfarenheter och ett demokratiskt förhållningssätt.
På Brunnsparksskolan är “Hela barnet hela vägen” viktigt för att alla barn ska utveckla olika kunskaper och kompetenser hela dagen. Skolans pedagoger har ett nära samarbete för att skapa de bästa förutsättningarna för alla barns utveckling och lärande under hela dagen.

Riktlinjer läsåret 18/19

• “Hela barnet hela vägen”
• Trygghet och trivsel
• Arbetsmiljö och

Kontakta oss

Brunnen: 0734-119012
Källan: 0722-474854
Fontänen: 0722-067052

Morgonomsorg

Fritidshemmet öppnar klockan 06.00 på Brunnen.
Klockan 06.00-07.00 serveras frukost. Klockan 07.45 går vi ut på skolgården för utelek till skolan börjar.

Kvällsomsorg

Klockan 16.30 kommer Källan över till Brunnens fritidshem där vi spelar spel och pysslar.
Klockan 17.00 går vi över till Brunnsalléns förskola som stänger klockan 18.30.

Telefon till Brunnsalléns förskola:
Kastanjen: Telefon: 0732-31 18 68