Du som förälder

Som förälder är du den viktigaste personen i ditt barns liv. Därför är du viktig för oss. På Brunnsparksskolan har vi ett nära samarbete mellan hemmet och skolan. Vi vill att vi gemensamt arbetar för att elevernas skolgång ska bli så bra som möjligt.

Som förälder kan du alltid komma till oss med frågor om ditt barns skolgång. Vi träffar gärna dig och ditt barn vid lämning och hämtning.  Telefon och mejl går självklart också bra.

Vi lovar att hålla dig uppdaterad om hur det går för ditt barn i skolan. Detta gör vi framförallt via information i Unikum, vårt pedagogiska it-verktyg och ditt barns skola online som du hittar i Skolportalen för Helsingborgs stads skolor. Via veckobrev berättar vi  också om vad som händer i skolan och i klassen. Dessutom har alla klasser också föräldrarepresentanter som skolledningen träffar regelbundet.