Du som förälder

Som förälder är du den viktigaste personen i ditt barns liv. Därför är du viktig för oss. På Brunnsparksskolan har vi ett nära samarbete mellan hemmet och skolan. Vi vill att vi gemensamt arbetar för att elevernas skolgång ska bli så bra som möjligt.

Vi arbetar för att uppnå en god kommunikation med hemmen. Detta gör vi via information i Fronter, skoldagbok, öppet hus, gemensamma utflykter och genom verktyget Unikum. Alla klasser har föräldrarepresentanter som skolledningen träffar.

Vi tycker det är viktigt med en öppen och regelbunden dialog mellan pedagoger och föräldrar via lämning och hämtning, mejl eller telefon. Som förälder får du gärna ta spontan kontakt med pedagoger eller skolledning.

Föräldraråd

På skolan har vi ett föräldraråd där du kan engagera dig. Föräldrarådets representanter träffar skolledningen regelbundet.