Brunnsparksskolan i Helsingborg

Brunnsparksskolan är en F-5 skola med cirka 280 elever. Här arbetar vi tillsammans över årskurserna utifrån en helhetssyn och drar nytta av varandras erfarenheter. Skolan finns i tre byggnader i kanten av Ramlösa Brunnspark, som vi ofta använder i undervisningen.