Brunnsparksskolan i Helsingborg

Brunnsparksskolans är den ”lilla” skolan precis intill Ramlösa Brunnspark. Här har eleverna en underbar utemiljö som används genom hela dagen oavsett om det är i skolan eller i fritidsverksamheten. Vi ge alla elever chansen att utvecklas och växa som människor!

Brunnsparksskolan är en F-5 skola med cirka 240 elever. Här arbetar vi tillsammans över årskurserna utifrån en helhetssyn och drar nytta av varandras erfarenheter. Skolan finns i tre byggnader som heter Fontänen, Björkdungen och Brunnen. Vi arbetar förebyggande och lägger stor vikt vid trygghet och trivsel. Vi har nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling och all personal agerar snabbt om något inträffar